Expertises

Visie & missie

Visie & missie

Wat is de ambitie van jouw organisatie voor de komende jaren? Wat is de visie op jouw rol in de samenleving waar je deel van uitmaakt? Hoe bereik je de bedrijfsdoelstellingen op een manier die past bij jouw organisatie? Wie en wat heb je daarvoor nodig?

Visie als vertrekpunt.

Een scherpe missie en visie zijn onmisbare instrumenten voor een organisatie. Ze motiveren medewerkers –‘daar doen we het allemaal voor!’ – en krijgen iedereen op één lijn. Ze maken extern duidelijk waar jouw organisatie voor staat en het verschil maakt. Ze geven richting.

De begrippen missie en visie zijn een beetje een eigen leven gaan leiden. Er is overlap tussen de twee termen, maar er zijn ook duidelijke verschillen. De missie, visie, kernwaarden of de variant ‘stip op de horizon’ schuiven vandaag in elkaar tot een bondig statement.

De visie moet een duidelijk antwoord bieden op de vraag: ‘waar gaan we voor?’. Ze beschrijft een toekomstbeeld en ze vat samen welke bijdrage de organisatie aan dat beeld wil leveren.  

We helpen organisaties met het formulieren van een helder toekomstbeeld. Op basis van marktonderzoek en trendanalyse bouwen we verschillende scenario’s. We zorgen voor perspectief. In een volgende stap definiëren we samen met een kernteam de rol en bijdrage van de organisatie om dat toekomstbeeld dichterbij te brengen.

Geloofwaardig

Tussen het hebben van een visie en ernaar handelen - tussen woorden en daden - zit vaak een grote kloof. Door voldoende aandacht te geven aan de uitvoering maken we het verhaal concreet. Tastbaar.

Inspirerend

De communicatie rond de visie en missie blijft vaak te abstract. De visie en de missie moeten echt op het lijf van jouw organisatie geschreven zijn. Een inspirerende kapstok helpt bij het vormgeven van jouw dienstverlening, jouw rekrutering, jouw marketing,…

Scherp

Schrijven en schrappen. Dat doen we tot we de visie en missie helemaal scherp krijgen. Het verhaal is de toetssteen voor alle keuzes die je maakt.

On a mission

De missie vormt de basis voor de strategie en biedt antwoord op de vraag: ’Wat willen we bereiken?’. Een missie is specifiek, onderscheidend en motiverend.

We begeleiden het proces om tot een goede missie te komen en we geven advies over inhoudelijke keuzes met die missie voor ogen. Om die ambitie scherp te krijgen, gaan we eerst terug naar de basis: de identiteit en de waarden van jouw organisatie. Met enkele doelgerichte, interactieve (en leuke!) sessies werken we stap voor stap naar dat doel toe. Van droom naar plan. Van plan naar actie.

Versterking nodig?

Nood aan een inspirerende, geloofwaardige en krachtige visie? Of zoek je ondersteuning bij het benoemen van een missie die aansluit op jouw toekomstperspectief? Misschien kan een plantrekker je wel verder helpen.

Andere expertises

Samenwerken?

We staan te springen om aan de slag te gaan. We verkennen graag wat we voor jouw groeiplannen kunnen betekenen en hoe we kunnen samenwerken.