Expertises

Project Kick-off workshop

Project Kick-off workshop

Goed begonnen is half gewonnen. De project kick-off workshop is de basis voor een succesvol project. Tijdens de workshop wordt de toon gezet, en je wil natuurlijk dat die goed zit.

Kick-off meeting agenda

Een kick-off meeting is de eerste bijeenkomst van een project team. Dat betekent natuurlijk niet dat er nog geen voorbereidingen zijn gemaakt. Het is hét moment om de toon te zetten, duidelijke verwachtingen te benoemen en richting te geven aan het team. Begin je onvoorbereid aan de meeting, dan is de kans op het afronden van het project binnen vooropgestelde tijd en budget almeteen groot.

Op het einde van de meeting moet elk project teamlid weten wat projectsucces betekent en wat hoe het plan eruit ziet om het te behalen.

Voorbereiding:

De planning, budget, verwachtingen en activiteiten liggen op de plank om te bespreken. Onze projectondernemer bereidt de kick-off meeting voor en bezorgd de info aan alle project team leden zodat die alles op voorhand kunnendoornemen.

Wie neemt deel?

Het is belangrijk dat alle leden in het project team deelnemen aan de kick-off meeting.

Project Scope en verwachtingen

We schetsen een duidelijk beeld van de project scope en doelstellingen. Samen leggen we vast hoe project succes eruit ziet.

Rollen en verant-woordelijkheden

De kick-off workshop is hét moment om met het volledige projectteam de rollen en verantwoordelijkheden te bespreken en vast te leggen.

Project timing en communicatie

Aan de hand van het ‘Project Delivery Canvas’ tekenen we het projectplan en tijdslijn uit. Hierin leggen we communicatie structuur en momenten vast.

Projectteam dynamiek

Hoewel het projectteam zich tijdens de workshop vooral over inhoudelijk een praktische uitdagingen van het project buigt, is het vaak ook het eerstemoment waarop de teamleden met elkaar in contact komen.

We kunnen de kans natuurlijk niet onbenut laten om ook aan de teamcohesie te bouwen. Want teams met een goede verbondenheid presteren beter. We hebben een schuif vol activiteiten om aan die teamsfeer te bouwen. Afhankelijk van hoe groot het project of projectteam is, kiezen we de beste optie.

Samen aan de slag?

Wil je een vliegende start voor je volgende innovatie of groeiproject? Contacteer ons.

Andere expertises

Samenwerken?

We staan te springen om aan de slag te gaan. We verkennen graag wat we voor jouw groeiplannen kunnen betekenen en hoe we kunnen samenwerken.