Privacybeleid

Wie we zijn. 

Plantrekkers, is een management- en adviesbureau dat verschillende diensten aanbiedt op het gebied van verkoop en marketing. Ons hoofdkantoor bevindt zich in 2000 Antwerpen, Amerikalei 235 bus 1. Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of ons privacybeleid, contacteer ons op: GDPR@plantrekkers.nu

Wij geven om uw persoonlijke gegevens

Plantrekkers verklaart dat zij voldoet aan de Belgische privacywetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna GDPR). Raadpleeg voor meer informatie de website van de Belgische privacy autoriteit.

Ons privacybeleid – dat op elk moment door ons kan worden gewijzigd – volgt de GDPR-regelgeving. Controleer alstublieft altijd de laatste versie van ons privacybeleid op onze website. Al onze diensten zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Door een overeenkomst met ons aan te gaan, ga je akkoord met ons privacy beleid.


Wat wordt bedoeld met de verwerking van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Verwerking van persoonsgegevens omvat alle soorten verrichtingen van persoonlijke gegevens zoals verzamelen, consulteren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijziging, …

Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens en welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?
We verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren en tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek; wanneer je ons een e-mail of brief stuur; tijdens een vergadering; wanneer je onze website bezoekt, wanneer we publiek beschikbare informatie controleren, …

Gegevens die we direct verzamelen:
Om te weten wie je bent: naam, voornaam, functie, …
Om contact met u op te nemen: telefoonnummer, e – mailadres,
Welke opleiding, vaardigheden of ervaring u heeft, zoals de informatie in uw cv
Publieke gegevens en gegevens die we indirect verzamelen:

Dit kan bijvoorbeeld gegevens betreffen die onderworpen zijn aan publicatieverplichtingen, zoals de publicatie van uw aanstelling als directeur van een bedrijf of gegevens die u zelf openbaar heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, etc.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de wettelijke basis voor de verwerking?
Afhankelijk van de situatie heeft Plantrekkers bepaalde informatie van je nodig om bepaalde diensten aan te bieden. De informatie die Plantrekkers opvraagt ​​en waarmee we je kunnen identificeren, worden persoonsgegevens genoemd.

Hieronder kan je voor elke situatie nagaan waarom Plantrekkers deze persoonlijke gegevens opvraagt ​​en voor welk doel uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt.

Je gegevens zullen – waar nodig – worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Voor contactpersonen bij klanten of prospecten tijdens een eerste of later contact met Plantrekkers:
Je identiteit en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie die nodig is om onze diensten te kunnen aanbieden en/ of om de overeenkomst die wij met je sluiten op de juiste manier tot stand te brengen en uit te voeren.

Voor leveranciers van diensten en/ of goederen:
Je identiteit en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie om uw aanbod te kunnen controleren, om te komen tot en de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit en deze op de juiste manier tot stand te brengen en uit te voeren.

Voor plantrekkers/ kandidaat-plantrekkers:
Je identiteit en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie voor een eventuele arbeidsplaats voor je in ons bedrijf, en om de arbeidsovereenkomst die wij met je sluiten op de juiste manier tot stand te brengen en uit te voeren. Dit omvat je cv, elke motivatiebrief en opmerkingen die tijdens de inleidende vergadering zijn gemaakt, evenals evaluatieformulieren die zijn verwerkt.

Voor doeleinden van direct marketing (d.w.z. nieuwsbrieven):
De hierboven vermelde informatie, na uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in)

Anders:
Als u contact met ons opneemt: je identiteit en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie ten behoeve van onze communicatie.

We verzamelen en verwerken ook gegevens om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn of om onze legitieme belangen te respecteren binnen de grenzen van GDPR.

Door een overeenkomst met ons aan te gaan of bij een sollicitatie, zullen wij je vragen om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacy beleid. Dit omvat elke update van uw persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden administratief en op een verantwoordelijke manier verwerkt.

Als je niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, is het niet mogelijk om de services uit te voeren waarvoor u en Plantrekkers contractueel zijn verbonden.

Wat zijn uw rechten?
Je hebt ten allen tijde de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Recht van toegang en inspectie
Recht op verbetering, verwijdering en beperking
Recht op verzet
Recht op gegevensoverdracht: je hebt het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, standaard en machine leesbare vorm te op te vragen en/ of over te dragen naar anderen.
Recht op intrekking van toestemming: voor zover de verwerking is gebaseerd op je voorafgaande toestemming, hebt je het recht om die toestemming in te trekken. Als je onze mailings, nieuwsbrieven enz. niet langer wenst te ontvangen, kan je je afmelden via de opt-out link in de mailing/ nieuwsbrief of dit per e-mail aanvragen op GDPR@plantrekkers.nu.
Je rechten uitoefenen: je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar GDPR@plantrekkers.nu of door een brief te sturen naar Amerikalei 235 bus 1, 2000 Antwerpen.

Klachten:
Als je een klacht heeft over ons privacybeleid of onze verwerking van je persoonlijke gegevens, neem dan eerst contact met ons op om te kijken of we een oplossing kunnen vinden. Je kan klachten indienen bij de

Privacy Commissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Duur:
Je persoonlijke gegevens worden zo lang als nodig bewaard. Persoonsgegevens van klanten/prospecten of kandidaat-plantrekkers of werknemers worden bewaard zolang ze relevant worden geacht voor het aanbieden van onze diensten of het invullen van een sollicitatie.

Overdracht aan derden:
Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, noch verhuurd, gedistribueerd of op andere wijze commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve:

Aan onze opvolgers en andere daadwerkelijke of toekomstige aan Plantrekkers gelieerde bedrijven om dezelfde redenen en voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld
Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten op dezelfde gronden en voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld
Wanneer overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn
Voor loonadministratie of belastingadministratie
Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat ons verbindt
Voor plantrekkers / kandidaat-plantrekkers

Sommige persoonlijke gegevens die wij van je verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens:
Je cv-anoniem (alleen een voornaam) dat wil zeggen wanneer wij – na uw goedkeuring – je profiel naar onze klant sturen
Wanneer Plantrekkers een contractuele overeenkomst met je is aangegaan in het kader van een interim- of projectmanagement opdracht die je bij een van onze cliënten zult uitoefenen:
Uw naam en voornaam, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en andere relevante informatie.

Beveiliging en vertrouwelijkheid:
We hebben veiligheidsmaatregelen ingevoerd en aangepast om technisch en organisatorisch vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of kennisgeving aan derden, verzamelde persoonlijke gegevens en elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Gebruiken we ‘cookies’?
Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser (als je dat toestaat) overbrengt naar de harde schijf van uw computer, waardoor de systemen van de site of serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen je voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige siteactiviteit, waardoor we je betere services kunnen bieden. Voor een overzicht van de door ons gebruikte cookies, klik hier.