Expertises

Strategie sprint

Strategie sprint

In 2020 is de wereld waarin we leven drastisch veranderd. Het ideale moment om terug aan de tekentafel te gaan zitten. Tijdens de drie dagen strategie sprint formuleren we samen prikkelende doelstellingen en een helder actieplan voor de komende jaren.

Wat is een strategie?

Een strategie is een plan van aanpak waarmee de organisatiedoelstellingen moeten worden gerealiseerd. Tijdens het maken van een strategie bepaalt  een team wat de te nemen  acties zijn om het plan te realiseren en welke middelen daar noodzakelijk voor zijn.  

Een strategie vormen hoeft geen traject van maanden te zijn. Zeker in deze post COVID19 wereld is het belangrijk dat een strategie snel bijgestuurd kan worden en flexibel genoeg is om snel te kunnen schakelen.

Een strategie sprint is een compact en performant format. We doorlopen samen een aantal stappen.  Het proces garandeert dat we tot de kern van de zaak komen en scherpe keuzes kunnen maken. Niet op het buikgevoel, maar op basis van analyse.

Aan het eind van de sprint heb je een concreet actieplan, geschikt om met de gehele organisatie te communiceren. Met dit plan van aanpak krijg je een team met de neuzen in dezelfde duidelijke richting.

Dag 1

We starten met het samenvoegen van de research oefeningen van alle deelnemers. De analyse van de context vormt de basis voor het bepalen van de strategiedoelstellingen.

Dag 2

Keuzes maken, dat is het doel van dag 2. We geven invulling aan de manier waarop we de strategische doelstellingen willen bereiken. We definiëren acties en alloceren resources.

Dag 3

Onze roadmap wordt aan een intern validatie panel voorgelegd. We maken de vertaalslag naar een communiceerbaar verhaal om intern draagvlak te creëren.

Strategie executie

Te vaak blijft een strategie een oefening op slides die ergens op de server in een mapje staat te dateren. Wat kan je daaraan doen? Hoe zorg je voor daadkracht bij de uitvoering van je strategie?

We besteden op dag 3 uitvoerig aandacht aan hoe we de roadmap en dus ook de doelstellingen gaan realiseren. We bepalen hoe we het plan communiceren, hoe we incentiveren en hoe we de drive om ervoor te gaan creëren.

Het resultaat? Commitment. Goede voorbereiding geeft grip op de situatie. Dat resulteert in een proactieve en wendbare organisatie met een drive en goesting om ervoor te gaan.

  • Voorbereiding?
    Een sprint win je niet zonder een goede voorbereiding. Voordat we van start gaan krijgt elke deelnemer dan ook een research opdracht.  
  • Wie neemt deel?
    Tijdens een sprint is het management team noodzakelijk, om scherpe keuzes te kunnen maken en de neuzen aan de top in één richting te krijgen.
  • Duur?
    We gaan samen gedurende 3 dagen aan de slag.

Samen aan de slag?

We begeleiden je strategiesprint van A tot Z. Op die manier garanderen we dat jullie de focus op inhoud kunnen houden en dat de pas erin blijft. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Andere expertises

Samenwerken?

We staan te springen om aan de slag te gaan. We verkennen graag wat we voor jouw groeiplannen kunnen betekenen en hoe we kunnen samenwerken.