Pelt

Neerpelt en Overpelt worden Pelt

De Limburgse buurgemeenten Neerpelt en Overpelt zijn samengesmolten tot één gloednieuwe gemeente: Pelt. Twee organisaties zijn er één geworden. Door de krachten te bundelen, kunnen ze schaalvoordelen en efficiëntiewinsten boeken. Rationeel is zo’n fusie de logica zelve.

Neerpelt en Overpelt worden Pelt
Gezocht: draagvlak

De fusie was een uitgelezen opportuniteit om de dienstverlening aan de inwoners van de nieuwe gemeente te versterken. De beslissing om géén personeel te schrappen na de fusie, zet dit nog kracht bij.

Door kennis uit te wisselen,door overbodig dubbel werk te schrappen, door processen samen te brengen,… kan Pelt méér doen dan Neerpelt of Overpelt deden. Nog kwalitatiever, nog efficiënter, maar ook nog dichter bij de burgers. Dat is het idee achter de gemeentefusie: één plus één is meer dan twee. Eén plus één is drie. Minstens.

Maar, en dat is geen detail,het succes van Pelt staat of valt met het draagvlak onder het personeel.

Plantrekkers on a mission

Om twee culturen en twee manieren van werken te verzoenen, kwam een plantrekker aan boord. We faciliteerden als onafhankelijke experts het bouwen van een brug tussen Neerpelt en Overpelt. We moesten een draagvlak zoeken én vinden voor Pelt. We begonnen bij de basis. Een draagvlak leg je niet op, want dan is het gedoemd om snel in elkaar te stuiken. Nee, een duurzaam draagvlak kan enkel en alleen groeien van onderuit. Voor we naar de organisatie en naar de processen keken – en voor we het kerntakendebat aangingen - hebben we samen de gedeelde waarden gedefinieerd. Dat was de noodzakelijke eerste stap: de verschillen tussen beide gemeenten overstijgen, en op zoek gaan naar de grootste gemene deler om de nieuwe gemeente op te bouwen. Geen radicale omwenteling, maar het beste van twee werelden verzoenen.

No items found.
Olievlek

Vele bedrijven weten wel ‘how’ ze werken, maar ze worstelen met hun ‘why’. Bij een overheid is dat omgekeerd. De why is redelijk helder: burgers, bedrijven, bezoekers de allerbeste dienstverlening bieden. Hoé ze dat doen, is complexer.

Ook in de fusie van twee organisaties naar één heeft Pelt het ‘1+1=3’ principe gevolgd. De verschillende afdelingen van de fusiegemeente zijn niet gewoon samengevoegd tot één afdeling,de afdelingen zijn in één beweging gegroepeerd in een aantal clusters: Mens& Ruimte (voor alle functies die rechtstreeks in contact staan met de burger) en een ondersteunende cluster (IT, financiën, HR,…).

Het belangrijkste gevolg van die nieuwe structuur is dat de verantwoordelijkheid lager in de organisatie kwam te liggen. Een transformatie die zich als een olievlek over de organisatie verspreidt.


Samen sterk

Dit project werd gerealiseerd in opdracht van made, design & innovation. Omdat je meer kan met een open mindset, wanneer je je omringt met partners en experts. Samenwerken met gelijkgestemde collega’s geeft de ruimte om ons te focussen op wat we het beste en liefste doen.  

Sta er dus niet van versteld als we een expert uit ons netwerk introduceren wanneer de uitdaging buiten onze eigen expertise domeinen ligt.

Nieuwsgierig geworden?

Wij staan te springen om met jou aan de slag te gaan. Meer weten over wat we precies voor jouw project kunnen doen? 

Maak een afspraak

Andere projecten

Samenwerken?

We staan te springen om aan de slag te gaan. We verkennen graag wat we voor jouw groeiplannen kunnen betekenen en hoe we kunnen samenwerken.